Giỏ hàng

Membership

1. Thể lệ
Khi bạn mua hàng ở CatCoil bạn đã đủ điều kiện để trở thành thành viên của chúng tôi. Thành viên của CatCoil được tích điểm với mỗi đơn hàng bạn hoàn thành. (Số điểm được tích tương ứng với giá trị đơn hàng và hạng thành viên tương ứng của bạn). Số điểm của khách hàng đã tích luỹ được sẽ được sử dụng để đổi ra voucher và các chương trình thành viên trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có thông báo chi tiết về về việc sử dụng điểm.

Hạng thành viên được xếp hạng dựa trên tổng chi tiêu của bạn trong năm trước, các hạng thành viên khác nhau sẽ có quyền lợi khác nhau.

 

2. Hạng thành viên

MEMBER: Tổng chi tiêu từ 0 VNĐ đến 7.499.999 VNĐ 

FRIEND: Tổng chi tiêu từ 7.500.000 VNĐ đến 14.999.999 VNĐ

HOMIE: Tổng chi tiêu từ 15.000.000 VNĐ đến 29.999.999 VNĐ

BROTHER: Tổng chi tiêu từ 30.000.000 VNĐ đến 49.999.999 VNĐ

FAMYLY: Tổng chi tiêu từ 50.000.000 VNĐ trở lên 

 

3. Quyền lợi thành viên

 FRIEND: tích điểm tương ứng 4% giá trị hoá đơn.

 HOMIE: tích điểm tương ứng 5% giá trị hoá đơn.

 BROTHER: tích điểm tương ứng 6% giá trị hoá đơn.

 FAMILY: tích điểm tương ứng 7% giá trị hoá đơn.

 

4. Sử dụng điểm:

Số điểm của khách hàng đã tích luỹ được sẽ được giữ nguyên kể cả khi chúng tôi set lại hạng thành viên cho năm tiếp theo và tiếp tục tích luỹ tiếp với hạng thành viên mới.

 

5. Kiểm tra hạng thành viên và nhận ưu đãi

Đăng kýđăng nhập bằng SDT của bạn hay giao dịch, sẽ có mã OTP gọi đến máy điện thoai của bạn và nhập mã OTP, sau đó ấn vào icon    để xem điểm thưởng, hạng thành viên và ưu đãi.

 

Lưu ý

Trong vòng 6 tháng, điểm thành viên sẽ tự động reset nếu khách hàng ko sử dụng.

Khách hàng cần đọc số điện thoại đăng kí thành viên khi thanh toán. Nhân viên CatCoil sẽ kiểm tra thông tin hệ thống và tiến hành chiết khấu theo hạng của quý khách.

Xin cảm ơn bạn đã ủng hộ CatCoil.

 

Smart search hotline icon