Giỏ hàng

Review

Những mày thế nào thì dùng được freebase, và máy nào dùng saltnic?
Làm sao để dùng Occ tốt và làm chủ được thiết bị Podsystem?
Tại sao cùng là 30ni, có chai ni rất nhẹ, và có chai ni rất nặng?
Thế nào là juice Sub Ohm, những ai phù hợp và dùng như thế nào?
Những chai juice saltnic có hương vị hoa quả mix cực đặc biệt!
Smart search hotline icon